Välkommen till Måleritjänst i Syd

Måleritjänst i Syd är ett företag som startades vintern 2010 och består av 28 glada Målare varav 12 servicebilar. Vi utför det mesta inom måleriet t.ex. renoveringar, nybyggnad och service åt förvaltningar. Har även stor erfarenhet gällande brand och vattenskador.

Vi är verksamma i hela Skåne med kontor i Malmö, Helsingborg och Ystad med inriktning på att kunna lämna bra service och stå till hjälp med alla era önskemål. Vi lämnar full garanti på alla måleriarbeten