Välkommen till Måleritjänst i Syd

Måleritjänst i Syd startades vintern 2010 och består av 28 glada målare med 12 servicebilar. Som målare utför vi det mesta inom måleriet till exempel renoveringar, nybyggnad och service åt förvaltningar. Utöver det har vi även stor erfarenhet gällande brand och vattenskador.

Verksamheten är aktiva i hela Skåne, från Kristianstad i nordost till Helsingborg i nordväst och ända ner till Malmö i sydväst. Ni finner våra kontor i Malmö, Helsingborg och Ystad med inriktning på att kunna lämna bra service och stå till hjälp med alla era önskemål. Därför lämnar vi full garanti på alla måleriarbeten.