Måleritjänst i Syd AB

menu

Personal

Stefan Carlsson :

Stefan Carlsson

040-680 82 91

stefan@maleritjanstisyd.se
Dennis Palm : Arbetsledare

Dennis Palm

040-6808292

Arbetsledare

dennis@maleritjanstsyd.se
Linus Karlsson : Kalkyl

Linus Karlsson

Kalkyl

linus@maleritjanstisyd.se
Åke Liljeberg : Målare

Åke Liljeberg

0727 - 29 30 41

Målare

Mikael Anderberg : Målare

Mikael Anderberg

0727 - 29 30 46

Målare

Dennis Österlind : Målare

Dennis Österlind

0727 - 29 31 87

Målare

Marcus Lindström : Målare

Marcus Lindström

0727 - 29 30 45

Målare

Patrik Sörensen : Målare

Patrik Sörensen

Målare

Mikael Andersson : Målare

Mikael Andersson

0727 - 29 30 49

Målare

Jörgen Wigren : Målare

Jörgen Wigren

0727 - 29 30 42

Målare

Peter Nilsson : Målare

Peter Nilsson

0727 - 29 30 20

Målare

Ola Blixt : Målare

Ola Blixt

0727 - 20 01 30

Målare

Dennis Ringström : Målare

Dennis Ringström

0727 - 29 30 21

Målare

Jens Raushed : Målare

Jens Raushed

0727-29 30 47

Målare

Michael Rahm : Målare

Michael Rahm

0727-29 30 43

Målare

Jörgen Herrstedt : Målare

Jörgen Herrstedt

Målare

Simon Kongshöj : Målare

Simon Kongshöj

0727-29 30 44

Målare

Jonas Grahn : Målare

Jonas Grahn

0725-027563

Målare

Mats Lindberg : Målare

Mats Lindberg

0727-29 32 62

Målare

Ulf Klint : Målare

Ulf Klint

Målare

Tomas Vigren : Servicearbetare

Tomas Vigren

Servicearbetare

Yosuf Ahmadi : Lärling

Yosuf Ahmadi

Lärling

Mattias Franke : Lärling

Mattias Franke

Lärling

Johan Heide : Målare

Johan Heide

Målare